ZaRohem.cz Pražské metro Test osobnosti CowParade 2004 Praha MHD v ČR
Blog ZaRohem 1.PCRevue.cz Vinárna Na roli (Petřvald) Restaurace Třebovická role kapela Terra Ignota

Reklama
Hlavní stránka
Aktuality
Software
Internet
Hardware
Seriály
Viry
Tipy a triky
Download
Konference
Napište nám
Reklama
Učte se jazyky z pohodlí domova! Naše jazykové kurzy online jsou vám k dispozici kdykoli a kdekoli.
Reklama
 
Reklama
Doporučujeme: Jazyková škola Domluvím se, Ostrava nabízí individuální, skupinové i firemní jazykové kurzy.
9. květen 2000 - Seriály

Jak vytvářet www stránky - 23. díl

Minule jsme začali probírat některé méně důležité tagy, na něž nezbylo místo v žádné z předcházejících kapitol. Dnes budeme pokračovat, takže držte si klobouky, jedeme z kopce.

Tag ISINDEX

Tento element není podle poslední normy HTML doporučován, nicméně se v ní vyskytuje, proto jej zmíníme i v tomto přehledu. Výsledkem tohoto tagu je jednořádkový textový vstup pro zadání vstupních dat, jež jsou dále zpracovány nějakým skriptem. Dnes je tag ISINDEX nahrazován ve formulářích elementem INPUT.
Jediným důležitým parametrem je prompt, který zobrazí text před vstupním polem.
Ukázka:

<ISINDEX prompt="Co chcete najít: ">

Výsledek:

Tag KBD

Tento element se používá jen velmi zřídka a slouží k označení textu který má být zadán uživatelem nebo klávesy, kterou má uživatel stisknout. V Internet Exploreru je písmo v tagu KBD odlišeno jinou velikostí fontu.
Ukázka:

K pokračování stiskněte klávesu <KBD>P</KBD>

Výsledek:

K pokračování stiskněte klávesu P

Tag LINK

Tento nepárový element definuje vazbu. Na rozdíl od elementu <A> se může vyskytovat v hlavičce dokumentu, tedy v sekci HEAD. LINK sám o sobě nikam neodkazuje - pouze poskytuje informace o vztahu mezi aktivním dokumentem a nějakým objektem, které mohou být zpracovány prohlížečem různým způsobem. Jeho využití v HTML je ale poměrně sporné, neboť většinu funkcí lze alternovat tagem A, který většina prohlížečů interpretuje stejně, proto jej nebudeme rozebírat podrobněji (využití nachází například u kaskádových stylů, kde umožňuje odkazovat na soubor, v němž jsou uloženy definice tříd).

Tag META

Tento nepárový element umísťovaný v sekci HEAD sděluje prohlížeči nebo webovému serveru informace o dokumentu, které nelze sdělit prostřednictvím standardních elementů HTML. Informace uvedené v tomto tagu nejsou zobrazeny v textu dokumentu a záleží na použitém browseru, jak s nimi naloží.
Základní struktura tagu META je <META name=... content=...> nebo <META http-equiv=... content=...>. Jednotlivé parametry mají následující význam:

  • name - jméno meta tagu, neboli JAKOU informaci tento tag obsahuje.
  • content - specifikuje samotnou informaci
  • http-equiv - má podobný význam jako name. Obsažené informace používají některé http servery ke zpracování jako HTTP hlavičku stránky.
Element META můžeme použít například k zadání informací o kódové stránce dokumentu. Máme-li své dokumenty v české kódové stránce Windows, můžeme použít tag <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">.
Stejně tak se tag META dá použít k uložení informací o autorovi dokumentu (např. <META name="Author" content="Karel Kilián">). Tyto informace pak používají některé vyhledávače.
META tag má řadu dalších možností využití, proto si uvedeme jen několik ukázek:
<META http-equiv="Expires" content="Tue, 20 May 2000 20:00:00 GMT">
Tento tag prohlížeči sděluje, že dokument má platnost do 20. května 2000. Pokud se jej tedy uživatel pokusí načíst před tímto datem, pokusí se prohlížeč najít dokument v cache na disku. Pokud zjistí, že datum uvedené v parametru content je nižší, než aktuální datum, stáhne si stránku znovu z Internetu.
<META http-equiv="refresh" content="3,http://www.zive.cz/">
Tento element prohlížeči sděluje, že má po třech vteřinách provést obnovení stránky a určuje adresu stránky, která má být zobrazena. Toho lze využít například k automatickému přesměrování v případě, že se rozhodnete přesunout své stránky na jiný server.
Možností, jak využít element META je ještě mnohem více, ovšem jejich výklad by zabral příliš mnoho místa, proto případné zájemce odkazujeme na web konsorcia W3C.

Tag PRE

Tento element je velice podobný tagu CODE a stejně jako on slouží k zobrazení písma neproporcionálním fontem. Na rozdíl od tagu CODE ale zobrazuje text přesně v té podobě, v jaké je napsán, tedy včetně vícenásobných mezer či zalomení řádku (není tedy nutné používat element <BR>). Využití najde především k zobrazení výpisu zdrojových kódů programů.
Ukázka:

<PRE>
Sub dlouheapryc()
   Selection.Find.ClearFormatting
   Selection.Find.Replacement.ClearFormatting
   With Selection.Find
      .Text = "á"
      .Replacement.Text = "a"
      .Forward = True
      .Wrap = wdFindContinue
      .Format = False
      .MatchCase = False
      .MatchWholeWord = False
      .MatchWildcards = False
      .MatchSoundsLike = False
      .MatchAllWordForms = False
End With
Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
End Sub
</PRE>

Výsledek:

Sub dlouheapryc()
Selection.Find.ClearFormatting
Selection.Find.Replacement.ClearFormatting
With Selection.Find
.Text = "á"
.Replacement.Text = "a"
.Forward = True
.Wrap = wdFindContinue
.Format = False
.MatchCase = False
.MatchWholeWord = False
.MatchWildcards = False
.MatchSoundsLike = False
.MatchAllWordForms = False
End With
Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
End Sub

To bude pro tento týden vše. Příště se seznámíme se zbývajícími tagy a poslední 25. díl věnujeme několika tipům, trikům a užitečným radám. Těším se opět v pondělí.

Reklama
 
 
Aktuální články:
Reklama
Zde může být vaše reklama.
 
 
Reklama
 
© 1.PC Revue.cz - všechna práva vyhrazena
ISSN: 1213-080X
© Karel Kilián ml.
Zásady ochrany osobních údajů
Reklama