ZaRohem.cz Pražské metro Test osobnosti CowParade 2004 Praha MHD v ČR
Blog ZaRohem 1.PCRevue.cz Vinárna Na roli (Petřvald) Restaurace Třebovická role kapela Terra Ignota

Reklama
Hlavní stránka
Aktuality
Software
Internet
Hardware
Seriály
Viry
Tipy a triky
Download
Konference
Napište nám
Reklama
Učte se jazyky z pohodlí domova! Naše jazykové kurzy online jsou vám k dispozici kdykoli a kdekoli.
Reklama
 
Reklama
Doporučujeme: Jazyková škola Domluvím se, Ostrava nabízí individuální, skupinové i firemní jazykové kurzy.
11. říjen 1999 - Seriály

Příručka nastavení BIOSu - 6. díl

Naše cesta zákoutími BIOSu se pomalu chýlí ke svému konci. Dnes se podíváme do sekcí, které jsou v různých BIOSech nazývány odlišně - nejčastěji se ale setkáte s označením PCI/Plug And Play Setup, Peripherial Setup, PCI/PNP And Onboard I/O Setup nebo PCI & Onboard I/O Setup. Nastavují se zde vlastnosti sběrnice PCI, rozhraní a vstupně-výstupních zařízení integrovaných na základní desce.

Plug And Play Aware OS

Informuje BIOS o tom, zda je na počítači instalován operační systém podporující Plug And Play. V případě, že je takový systém nainstalován, je vyhrazení hardwarových prostředků přenecháno jemu, v opačném případě nastavuje prostředky BIOS. Jestliže máte Windows 9x, zvolte Yes. Opačnou hodnotu nastavte pouze v případě, že používáte jiný systém (DOS, Linux, Windows NT), nebo jestliže dochází k problémům s některým zařízením.

Primary Graphics Adapter

Vyskytuje se pouze u počítačů s AGP slotem. Pokud máte grafickou kartu zasazenou v AGP, nastavte tuto hodnotu na AGP. Stejně tak doporučuji nastavit AGP jako primární i v případě, že máte nainstalovány dvě grafické karty (jednu v AGP, druhou v PCI), neboť sběrnice AGP je výrazně rychlejší, než starší PCI.

PCI/VGA Palette Snoop

Některé BIOSy mají tuto položku zařazenou v Chipset Features Setup. Implicitní hodnota je Disable. Změnu na Enable lze doporučit jedině v případě, že máte nainstalovanou MPEG kartu, která je spojena s grafickou kartou přes konektor Feature a máte problémy se správným zobrazením barev.

Assign IRQ For VGA

Podobně jako v předchozím případě můžete i tuto položku najít v některých BIOSech pod Chipset Features Setup. Tato položka umožňuje přiřadit IRQ přerušení pro grafickou kartu. Většina grafických karet vyžaduje přiřazení IRQ ke své správné funkci. Nastavením na Disabled můžete způsobit problémy, takže doporučujeme podívat se do manuálu ke grafické kartě a pokud IRQ požaduje, nastavte Enabled.

OffBoard PCI IDE Card

Tato položka určuje, jestli je řadič IDE instalován na PCI kartě nebo přímo na základní desce. V naprosté většině případů je IDE integrováno do základní desky, takže hodnotu není nutné měnit. Jestliže ale z jakéhokoliv důvodu (např. porucha integrovaného IDE řadiče) používáte PCI kartu s IDE řadičem, musíte nastavit v jakém slotu je tato karta zasazena a nastavit hodnoty používaného přerušení (viz. následující Pri., Sec. OffBoard IDE IRQ).

Pri., Sec. OffBoard IDE IRQ

V případě, že v OffBoard PCI IDE Card nastavíte IDE řadič na kartě PCI, musíte nastavit IRQ použité pro primární i sekundární kanál.

PCI Slot 1, 2, 3 IRQ Priority

Každé přerušení má jinou prioritu. Pokud chcete, aby některá z PCI karet měla lepší možnost získat čas procesoru, můžete jí přiřadit vyšší prioritu a tím i "výhodnější" IRQ. Celkové zvýšení výkonu je ale zpravidla tak zanedbatelné, že nemá cenu nijak měnit implicitní nastavení.

DMA Channel 0, 1, 3, 5, 6, 7

Nastavení přidělení DMA (DMA = Direct Memory Access = přímý přístup do paměti bez účasti procesoru). Doporučuji nastavit PnP. Pouze v případě, že potřebujete zajistit DMA pro některá zařízení na starší sběrnici ISA, nastavte ISA/EISA.

IRQ 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 15

Dovoluje vyhradit přerušení pro PCI a ISA. Doporučené nastavení je PCI/PnP, pouze v případě problémů se staršími zařízeními, nebo pokud potřebujete vyhradit určité IRQ například pro síťovou kartu v ISA slotu, nastavte u vybraného IRQ hodnotu na ISA/EISA.

OnBoard FDC

Informuje BIOS o tom, zda je řadič disketové jednotky zapojen na desce, nebo na rozšiřující kartě. U všech současných motherboardů jsou řadiče integrovány, proto nastavte Enabled. V případě, že potřebujete řadič na desce vypnout (například abyste mohli používat řadič na kartě), nastavte Disabled. Hodnotu Auto nedoporučuji, protože zbytečně zdržuje start počítače, neboť BIOS musí nejprve zjistit, který řadič má používat.

OnBoard Serial Port1

Implicitní hodnota je 3F8/COM1, která počítači sděluje, že první sériový port integrovaný na desce má adresu 3F8 a jedná se o port COM1. Jinou hodnotu nastavte pouze v případě, že chcete aby první sériový port sloužil na jiné adrese (např. máte-li COM1 na přídavné kartě a původní port chcete použít jako COM3). V případě potřeby lze první sériový port vypnout (Disabled), což je použitelné zejména v případě jeho nefunkčnosti, kdy jste tento port nahradili portem na přídavné kartě. Opět nedoporučuji hodnotu Auto, která zpomaluje start PC.

OnBoard Serial Port2

Implicitní hodnota je 2F8/COM2, která počítači sděluje, že druhý sériový port integrovaný na desce má adresu 2F8 a jedná se o port COM2. Jinou hodnotu nastavte pouze v případě, že chcete aby druhý sériový port sloužil na jiné adrese (např. máte-li COM2 na přídavné kartě a původní port chcete použít jako COM4). V případě potřeby lze druhý sériový port vypnout (Disabled), což je použitelné zejména v případě jeho nefunkčnosti, kdy jste tento port nahradili portem na přídavné kartě. Nedoporučuji hodnotu Auto, která zpomaluje start PC.

Serial Port 1,2 Mode

Nastavení parametrů sériového portu. Běžná je hodnota Normal. Jiné hodnoty (např. IrDA nebo ASKIR) použijte pouze v případě, že chcete tento port použít k infračervené komunikaci. K dalšímu nastavení tohoto způsobu komunikace slouží položky IR Duplex Mode, IR Trans Polarity a IR Reciever Polarity.

OnBoard Parallel Port

Implicitní hodnota 378h počítači sděluje, že paralelní port je integrován na základní desce a má adresu 378. Tuto hodnotu změňte pouze tehdy, potřebujete-li adresu 378 použít pro jiné zařízení (například další paralelní port na přídavné kartě). Stejně jako v případě sériových portů lze i tento zakázat nastavením Disabled.

Parallel Port Mode

Nastavení parametrů paralelního portu.

  • Bi-Dir nebo Normal - nedoporučuje se, neboť tento způsob rozhraní je poměrně pomalý a má řadu nevýhod.
  • EPP (EPP = Enchanced Parallel Port) - vylepšený paralelní port vytvořený firmou Hewlet-Packard. Zásadní výhodou je schopnost obousměrné komunikace, kterou využívají především inkoustové a laserové tiskárny. Neumožňuje-li váš BIOS nastavení ECP, musíte se spokojit alespoň s EPP.
  • ECP+EPP (ECP = Enchanced Capibilities Port) - rozhraní s rozšířenými schopnostmi dovolující komunikaci až 2 MB/s. Máte-li možnost, nastavte právě tuto hodnotu. Některá externí zařízení totiž nedovolují pracovat s jiným standardem než ECP.

EPP Version

Dovoluje nastavit jakou verzi EPP chcete použít. Doporučuje se nejvyšší dostupné číslo.

Parallel port IRQ

Nastavení přerušení pro paralelní port. Implicitní nastavení je 7 a není doporučeno jej měnit.

Parallel port DMA

Přiřazení kanálu přímého přístupu do paměti pro paralelní port je nutné pouze v případě, že používáte režim ECP. Doporučená hodnota je 3, jinou hodnotu nastavte pouze v případě, že DMA 3 chcete použít pro jiné zařízení.

On Board IDE

Umožňuje vypínat a zapínat IDE kanály integrované na základní desce. Ve většině případů je vhodné ponechat nastavení Both, které zpřístupňuje primární i sekundární IDE. V případě, že chcete používat jen primární kanál nastavte Primary, pro sekundární pak Secondary. Pokud chcete oba kanály zakázat (například používáte-li IDE na rozšiřující kartě) nastavte Disabled.

OnBoard Sound

Zapínání a vypínání zvukové "karty" integrované na základní desce (zvuková karta je integrována pouze na některých deskách, takže tuto položku nenajdete v každém BIOSu). Chcete-li využívat integrovaný zvuk, nastavte hodnotu na Enabled. Jestliže si ale chcete zapojit lepší zvukovou kartu například do slotu PCI, měli byste integrovanou zvukovku vypnout nastavením na Disabled.

OnBoard Video

Zapínání a vypínání grafické "karty" integrované na základní desce (grafická karta je integrována pouze na některých deskách, takže tuto položku nenajdete v každém BIOSu). Chcete-li využívat integrovanou grafiku, nastavte hodnotu na Enabled. Jestliže si ale chcete zapojit lepší kartu například do slotu AGP nebo PCI, měli byste integrovanou grafiku vypnout nastavením na Disabled.

To je pro tento týden vše, za sedm dnů se můžete těšit na další pokračování.

Reklama
 
 
Aktuální články:
Reklama
Zde může být vaše reklama.
 
 
Reklama
 
© 1.PC Revue.cz - všechna práva vyhrazena
ISSN: 1213-080X
© Karel Kilián ml.
Zásady ochrany osobních údajů
Reklama