ZaRohem.cz Pražské metro Test osobnosti CowParade 2004 Praha MHD v ČR
Blog ZaRohem 1.PCRevue.cz Vinárna Na roli (Petřvald) Restaurace Třebovická role kapela Terra Ignota

Reklama
Hlavní stránka
Aktuality
Software
Internet
Hardware
Seriály
Viry
Tipy a triky
Download
Konference
Napište nám
Reklama
Učte se jazyky z pohodlí domova! Naše jazykové kurzy online jsou vám k dispozici kdykoli a kdekoli.
Reklama
 
Reklama
Doporučujeme: Jazyková škola Domluvím se, Ostrava nabízí individuální, skupinové i firemní jazykové kurzy.
20. září 1999 - Seriály

Příručka nastavení BIOSu - 3. díl

V dalším pokračování našeho seriálu poodhalujícího třináctou komnatu většiny počítačů se podíváme na to, co se skrývá pod menu Chipset Features Setup resp. Advanced Chipset Setup.

DRAM Timing resp. DRAM Speed Selection

Nastavení přístupové doby k operační paměti. Čím nižší hodnotu nastavíte, tím vyšší rychlosti dosáhnete. Některé paměti ale při nastavení příliš krátké přístupové doby vykazují chyby a mohou způsobit problémy se stabilitou systému!

MA Wait State

Určuje, zda před každým přístupem do paměti bude vložen jeden čekací takt. Povolení (Enabled) sníží celkový výkon, ale zvýší stabilitu. Naopak zakázání (Disabled) zrychlí práci s pamětí, ale v některých případech může mít za následek snížení stability. Pokud váš systém nevykazuje chyby, doporučuje se čekací takt vypustit.

DRAM RAS, Precharge Time

Určuje počet taktů mezi dvěma přístupy do paměti, mezi nimiž se provádí refresh (občerstvení) paměťových modulů. Čím nižší hodnotu váš počítač snese, tím lépe, ale přílišné riskování může vést ke ztrátě stability systému.

DRAM Data Integrity Mode

Toto nastavení ovlivňuje způsob detekce a korekce chyb v datech uložených v operační paměti. ECC znamená Error Checking and Correction a můžete jí použít pouze v případě, že máte 72bitovou ECC RAM. ECC umožňuje detekovat a opravovat jednobitové chyby, což napomáhá k vyšší stabilitě operačního systému za cenu velmi mírného snížení rychlosti.

Zpravidla se nabízejí tři možnosti, které určují jak budou chyby kontrolovány a korigovány:

  • Non-ECC - dosáhnete vyššího výkonu, ale případné chyby nebudou detekovány ani opraveny
  • EC-Only - chyby jsou pouze detekovány, nikoliv však opraveny
  • ECC - chyby jsou detekovány, jednobitové chyby jsou při tomto nastavení automaticky opraveny. Chcete-li dosáhnout stability systému, zvolte právě tuto hodnotu.
U starších desek můžete najít hodnoty Disabled (chyby nejsou detekovány), Parity (obdoba EC pro paritní SIMMy) a ECC (viz. výše).

Jestliže máte jiný typ paměti, nebo si nejste jisti, nastavte hodnotu na Non-ECC.

System BIOS Cacheable

Tady můžete zapínat a vypínat cachování BIOS ROM (BIOS ROM obsahuje základní I/O funkce a instrukce pro start systému) na F0000h-FFFFFh přes L2 cache. Lze tím získat nárůst výkonu, nicméně nečekejte žádné zázraky, protože současné operační systémy přistupují přímo do BIOSu jen zřídka. V některých případech může dojít nastavením na Enabled dokonce ke zhroucení systému. Pro optimální výkon tedy doporučujeme zvolit Disabled.

Video BIOS Cacheable

Obdoba předchozího, tentokrát se nastavení týká BIOSu grafické karty. I v tomto případě doporučujeme zvolit Disabled, neboť operační systémy přistupují ke grafické kartě prostřednictvím ovladačů.

Video RAM Cacheable

Tato volba umožňuje určit, zda se mají nebo nemají adresy A0000h až AFFFFh z paměti grafické karty cachovat skrze L2 cache. S nastavením na Enabled lze získat vyšší výkon jedině v případě, že vám L2 cache má větší rychlost přenosu dat, než paměť grafické karty. Protože i zde hrozí snížení stability operačního systému, doporučujeme nastavit Disabled.

8-bit I/O Recovery Time

Nastavení tzv. čekacích cyklů sběrnice ISA pro osmibitové vstupně-výstupní operace. Číslo specifikuje, kolik čekacích cyklů (délka jednoho cyklu závisí na rychlosti sběrnice) bude vloženo než budou přenesena další data z rychlé sběrnice PCI na pomalejší ISA. Zde nemůžeme specifikovat žádnou ideální hodnotu - zkuste experimentovat a nastavit co možná nejnižší hodnotu při níž systém ani počítač nevykazuje žádné chyby.

16-bit I/O Recovery Time

Totéž jako 8-bit I/O Recovery Time, tentokrát se ale nastavení týká šestnáctibitových I/O operací. Opět platí, že nejlepší je nastavit co nejmenší hodnotu.

Memory Hole At 15M-16M

Některé specifické karty ISA vyžadují tuto oblast paměti pro svou práci. Nastavením na Enabled pro ně tuto oblast vyhradíte. Většina standardních karet ale takové nastavení nepotřebuje, takže nastavte Disabled a vyzkoušejte, jestli všechny karty fungují.

Bank 1, 2, 3 SDRAM/EDO/FPM

Nastavení rychlosti v jednotlivých paměťových slotech (bankách). Ani zde není možné určit nějakou ideální hodnotu - zkuste nastavit co možná nejvyšší rychlost, při níž je systém stabilní.

SDRAM CAS, Latency

Nastavení prodlevy pro paměť SDRAM. Opět zkuste co nejnižší hodnotu, při níž bude počítač spolehlivě fungovat.

RAS, To CAS, Delay

Nastavení prodlevy mezi signálem určujícím adresu řádku a adresu sloupce. Ideální je nejmenší nabízená hodnota, při níž je systém stabilní.

AGP Aperture Size

Nastavení rozsahu adres, které jsou rezervovány pro AGP v paměti. Obecně platí, že čím je tato hodnota vyšší, tím rychleji je možné zobrazit textury uložené v paměti. Chcete-li experimentovat, zkuste nastavit hodnotu rovnou polovině velikosti operační paměti. Osobně ale doporučuji ponechat implicitní nastavení.

AT Bus Clock resp. ISA Bus Clock Frequency

Nastavení rychlosti sběrnice ISA. Pokuste se dosáhnout co nejvyšší rychlosti, ale berte ohled na starší rozšiřující karty, které vyšší rychlost nemusí akceptovat. Nastavením příliš vysokých hodnot může údajně dojít i k jejich nevratnému poškození. U některých BIOSů se rychlost ISA sběrnice udává poměrně k rychlosti sběrnice PCI (např. PCICLK/8)

ISA Line Buffer

Zapínání a vypínání vyrovnávacího bufferu na sběrnici ISA. V každém případě buffer zapněte (Enabled), opačné nastavení proveďte pouze v případě, že některá ze starších karet nebude správně fungovat.

PCI Memory Burst Write

Dovoluje vypnout nebo zapnout možnost zápisu více údajů najednou (v tzv. burst režimu) mezi komponentami komunikujícími přes sběrnici PCI. V každém případě nastavte tuto hodnotu na Enabled.

CPU to PCI Burst Write

Obdoba předchozího, rozdíl je pouze v tom, že se povoluje (Enabled) nebo zakazuje (Disabled) zápis v burst režimu z procesoru na sběrnici PCI. I zde je velmi vhodné tuto hodnotu povolit.

OnBoard USB Function

Jestliže má vaše deska konektory pro USB a chcete používat zařízení určené pro toto rozhraní, nastavte Enabled. Jestliže ale hardware připojitelný přes USB nepoužíváte, je celkem jedno co nastavíte.

USB Function for DOS

USB zařízení, jak známo, pracují výhradně pod operačními systémy jako Windows 95 OSR2, Windows 98 a Windows 2000. Nevýhodou je, že pokud potřebujete přejít do režimu MS DOS, musíte zapojit klasickou klávesnici, neboť DOS zařízení USB nepodporuje. Po nastavení této položky na Enabled bude USB klávesnice fungovat i v DOSu.

Flash BIOS Protection

Velmi praktická volba, která by měla uchránit váš počítač před programy a viry přepisujícími BIOS (dobrým příkladem je CIH alias Černobyl). Máte-li možnost, nastavte v každém případě Enabled, čímž zakážete jakýmkoliv programům zápis do BIOSu. Disabled zvolte pouze v případě, že chcete sami provést nějaké změny (např. update BIOSu na novější verzi).

Jestliže váš BIOS tuto položku nenabízí, podívejte se do manuálu, zda není možné zakázat zápis do BIOSu pomocí propojky nebo přepínače na základní desce.

Hardware Reset Protect

U běžného PC je tato položka v BIOSu ojedinělá, najdete jí spíše u serverů, routerů a podobných strojů, které musí být nepřetržitě v provozu. Pokud nastavíte Enabled, vypnete funkci tlačítka reset, čímž lze zabránit nepovolaným osobám v restartování počítače. V případě zamrznutí je ale pak nutné počítač restartovat vypnutím přívodu elektrické energie.

Toť jest pro tento týden vše, v příštím čísle si projdeme další zajímavá zákoutí, která mají zásadní vliv na funkčnost a výkon počítače.

Reklama
 
 
Aktuální články:
Reklama
Zde může být vaše reklama.
 
 
Reklama
 
© 1.PC Revue.cz - všechna práva vyhrazena
ISSN: 1213-080X
© Karel Kilián ml.
Zásady ochrany osobních údajů
Reklama