ZaRohem.cz Pražské metro Test osobnosti CowParade 2004 Praha MHD v ČR
Blog ZaRohem 1.PCRevue.cz Vinárna Na roli (Petřvald) Restaurace Třebovická role kapela Terra Ignota

Reklama
Hlavní stránka
Aktuality
Software
Internet
Hardware
Seriály
Viry
Tipy a triky
Download
Konference
Napište nám
Reklama
Tip na spolehlivý skladový program, jež je součástí ekonomického systému Money.
Reklama
Tip na výkonný Macbook Pro 2017. Pořiďte si rychlý notebook s dlouhou výdrží.
11. říjen 2000 - Seriály

Kompletní přehled HTML elementů - 2. díl

Autor: Ladislav Danko

Po dlhšom čase je tu druhá časť prehľadu HTML tagov. Tentokrát to je B až C, ak niekde niekto objaví nezrovnalosti, email je k dispozícii.

<B>

použitie: absolútne formátovanie znakov;
koncové návestie: povinné;
prehliadač: HTML 2.0;

Písmo uzavreté medzi tento párový tag bude zobrazené tučne (bold).

<BASE>

atribúty: HREF, TARGET;

použitie: záhlavie;
koncové návestie: nie je;
prehliadač: HTML 2.0;

Pri odkazovaní s pomocou relatívnej URL sa za BASE považuje adresa, na ktorej sa nachádza aktuálny dokument. Pokial sa však napríklad stiahne dokument na lokálny disk, bude "vytrhnutý z kontextu" a relatívne odkazy z tohto dokumentu prestávajú platiť. Týmto tagom sa preto dá nadstaviť cesta, ktorá bude slúžiť ako BASE pre relatívne odkazy.
Napríklad <BASE HREF="http://www.nejakyserver.sk/"> zabezpečí, že relatívne odkazy vždy povedú na server nejakyserver.sk bez ohľadu na to, kde je dokument umiestnený.

Atribúty:
HREF Vo vnútri tagu <BASE> sa týmto atribútom určí URL pre relatívne dokumenty z tohto dokumentu.
TARGET Špeciálny prehliadač: Netscape od verzie 2 a Explorer od verzie 3. Má význam len v súvislosti s rámčekmi a určuje meno rámčeku v ktorom bude zobrazený dokument odkazovaný atribútom HREF.

<BASEFONT>

atribúty: COLOR, NAME, SIZE;

použitie: absolútne formátovanie znakov;
koncové návestie nie je;
prehliadač: Netscape, Explorer;

Určenie velkosti písma bežného textu. Tag môže byť umiestnený vo vnútri tagu <BODY> a zmena veľkosti je účinná od miesta, kde je umiestnený tento tag, pričom v jednom dokumente môže byť tento tag umiestnený opakovane. Zmena veľkosti platí aj pre väčšinu textu formátovaného inými príkazmi (ako napr. <I>, <B> a pod.) a naopak nemá vplyv na veľkosť textu zadanú pomocou tagov

<H1> až <H6>.

Atribúty:
COLOR Zmena farby textu, zadávanie farby buď zadaním názvu farby alebo #hexa.
NAME Špeciálny prehliadač: Explorer 3. Určuje meno základného typu písma.
SIZE Určuje veľkosť písma, buď vo forme absolútnej veľkosti alebo relatívne pomocou udania zmeny +/- oproti štandartnej veľkosti, čo je 3.

<BGSOUND>

atribúty: LOOP, SRC;

použitie: zvuk;
koncové návestie: volitelné;
prehliadač: Explorer;

Tak a je to tu. Pomocou tohto návestia sa návštevník stránky môže nechať obšťastňovať zvukom. Zvuk môže byť vo formáte *.wav, *.au alebo *.mid. Napríklad <BGSOUND SRC="zvuk.mid" LOOP=50> 50x prehrá zvukový súbor "zvuk.mid".

Atribúty:
LOOP Nadstavenie počtu opakovania prehrania zvukového súboru. Nekonečná slučka bude spáchaná pomocou LOOP=INFINITE alebo pomocou LOOP=-1.
SRC URL súboru ktorý má byť prehrávaný.

<BIG>

použitie: absolútne formátovanie znakov;
koncové návestie: povinné;
prehliadač: Netscape, HTML 3.2;

Text uzavretý do tohto párového tagu bude zobrazený väčším písmom ako normálnym.

<BLINK>

použitie: absolútne formátovanie znakov;
koncové návestie; povinné;
prehliadač; Netscape;

Text uzavretý do tohto párového tagu bude blikať. S týmto atribútom narábať opatrne, dvojnásobne tu platí, že menej je viac!

<BLOCKQUOTE>

použitie: logické formátovanie odstavca;
koncové návestie: povinné;
prehliadač: HTML 2.0;

Tag slúži k citácii iných zdrojov. Text označený týmto tagom je v prehliadači spravidla odsadený alebo iným spôsobom odlíšený od zvyšku textu.

<BODY>

atribúty: ALINK, BACKGROUND, BGCOLOR, BGPROPERTIES, LEFTMARGIN, LINK, TEXT, TOPMARGIN, VLINK;

použitie: označenie hlavnej časti tela HTML dokumentu;
koncové návestie: volitelné;
prehliadač: HTML 2.0;

Párový tag <BODY>...</BODY> označuje vlastný obsah dokumentu HTML a je nepovinný. Spravidla (vlastne v drvivej vačšine) sa touto dvojicou tagov tagov uzatvára vlastný obsah HTML dokumentu.

Atribúty:
ALINK Špeciálny prehliadač: HTML 3.2, Netscape. Farba odkazov v momente kliknutia na ne. Farby sa zadávajú buď priamo pomenovaním alebo #hexa zápisom. Netscape má prednadstavené ALINK="red".
BACKGROUND Špeciálny prehliadač: HTML 3.2, Netscape. Obsahuje v parametri obrázok *.gif alebo *.jpg z ktorého bude zostavené pozadie (tapeta) stránky.
BGCOLOR Špeciálny prehliadač: HTML 3.2, Netscape. Farba pozadia stránky, zadáva sa buď priamo pomenovaním (red, white, blue, ...) alebo #hexa zápisom v poradí RGB. Napr. BGCOLOR="red" alebo BGCOLOR="#ab569d".
BGPROPERTIES Špeciálny prehliadač: Explorer. Použitím obrázku na pozadie stránky je možné zadaním tohto atribútu s parametrom "fixed" dosiahnuť, aby sa tento obrázok neroloval spolu s obsahom stránky.
LEFTMARGIN Špeciálny prehliadač: Explorer. Nadstavuje ľavý okraj a tým ruší prednadstavenú hodnotu prehliadača. Dá sa pomocou tohto atribútu nadstaviť nulový ľavý okraj, čo môže byť výhodné pri grafike na stránke.
LINK Špeciálny prehliadač: HTML 3.2, Netscape. Udáva farbu odkazov na ktoré sa ešte nekliklo. Podobne ako pri ALINK sa dá farba zadať buď priamo alebo pomocou #hexa zápisu. Netscape má prednadstavené LINK="blue"
TEXT Špeciálny prehliadač: HTML 3.2, Netscape. Farba textu, opäť buď priamym zadaním alebo pomocou #hexa zápisu.
TOPMARGIN Špeciálny prehliadač: Explorer. Nadstavuje horný okraj a tým ruší prednadstavenú hodnotu prehliadača. Výhodné najmä pri umiestňovaní grafiky na stránke.
VLINK Špeciálny prehliadač: HTML 3.2, Netscape. Farba už navštívených odkazov (visited link). Farba sa zadáva buď priamym zápisom alebo #hexa zápisom. Netscape má prednastavené VLINK="purple".

<BR>

atribúty: CLEAR;

použitie: absolútne formátovanie odstavca;
koncové návestie: nie je;
prehliadač: HTML 2.0;

Ukončí riadok a vynúti prechod na nový riadok. Na rozdiel od tagu <P> nevkladá žiadnu medzeru medzi riadky.

Atribúty:
CLEAR Špeciálny prehliadač: HTML 3.2, Netscape. Atribút sa nadstavuje v súvislosti s obrázkami ktoré má obtekať text. CLEAR môže tok textu prerušiť na definovanom mieste a ďaľší text bude posunutý až pod obrázky, kde sú pravý, ľavý alebo oba okraje voľné (clear).
CLEAR="right" pre obrázky umiestené vpravo;
CLEAR="left" pre obrázky umiestnené vľavo;
CLEAR="all" oba okraje musia byť voľné;
CLEAR="none" žiadne umiestnenie;

<CAPTION>

atribúty: ALIGN;

použitie: tabulky;
koncové návestie: volitelné;
prehliadač: HTML3.2, Netscape;

Tag sa používa vo vnútri tabulky definovanej tagom <TABLE> a text uzavretý v tomto tagu bude zobrazený ako nadpis alebo podtitulok tabulky a to podľa atribútu ALIGN.

Atribúty:
ALIGN Určuje, či tabulka má mať nadpis alebo podtitulok. Horizontálne zarovnanie bude na stred.
ALIGN="top" umiestnenie nad tabulkou;
ALIGN="bottom" umiestnenie pod tabulkou;

<CENTER>

použitie: absolútne formátovanie odstavca;
koncové návestie: povinné;
prehliadač: HTML 3.2, Netscape;

Tag pôvodne použitý v Netscape, neskôr do HTML 3.2 prevzatý ako <DIV ALIGN="center">. Spôsobí, že všetko uzavreté v tomto tagu bude na stránke horizontálne centrované.

<CITE>

použitie: logické formátovanie znakov;
koncové návestie: povinné;
prehliadač: HTML 2.0;

Pomocou tohto tagu sa označujú citácie z iných zdrojov a väčšinou sú zobrazené kurzívou.

<CODE>

použitie: logické formátovanie odstavca;
koncové návestie: povinné;
prehliadač: HTML 2.0;

Používa sa pre označenie programového kódu, text bude zobrazený neproporcionálnym písmom. Potrebné je konce riadkov označovať pomocou tagu <BR>. Nevýhodou je, že viacnásobné a vedúce medzery sú ignorované.

<COMMENT>

použitie: komentár;
koncové návestie: povinné;
prehliadač: Explorer;

Text uzavretý do tohto párového tagu nebude zobrazený v prehliadači, bude slúžiť len ako komentár.

Reklama
 
 
Aktuální články:
Reklama
Program eWay-CRM je praktické CRM řešení integrované přímo do Microsoft Outlooku. Vyzkoušejte Outlook CRM i vy!
 
 
Reklama
 
© 1.PC Revue.cz - všechna práva vyhrazena
ISSN: 1213-080X
© Karel Kilián ml.
Zásady ochrany osobních údajů
Reklama