ZaRohem.cz Pražské metro Test osobnosti CowParade 2004 Praha MHD v ČR
Blog ZaRohem 1.PCRevue.cz Vinárna Na roli (Petřvald) Restaurace Třebovická role kapela Terra Ignota

Reklama
Hlavní stránka
Aktuality
Software
Internet
Hardware
Seriály
Viry
Tipy a triky
Download
Konference
Napište nám
Reklama
Tip na spolehlivý skladový program, jež je součástí ekonomického systému Money.
Reklama
Tip na výkonný Macbook Pro 2017. Pořiďte si rychlý notebook s dlouhou výdrží.
2. květen 2000 - Seriály

Jak vytvářet www stránky - 22. díl

Dostali jsme se k posledním dílům našeho seriálu, jehož cílem bylo naučit vás samostatně vytvářet www stránky. Následující týdny tedy věnujeme tagům, které jsme v uplynulých lekcích vynechali. Pro přehlednost budou jednotlivé elementy řazeny podle abecedy.

Tag ACRONYM

Jeden z nových elementů HTML 4.0 používaný například v browserech pro nevidomé uživatele. Slouží pro vysvětlení pojmu nebo zkratky. Běžné vizuální browsery tento tag ignorují.
Ukázka:

<ACRONYM title="HyperText Markup Language">HTML</ACRONYM>

Výsledek:

HTML

V Internet Exploreru se zobrazí pouze text HTML, v browseru, který reprodukuje text pomocí zvuku bude přečten význam zkratky uvedený v parametru title.

Tag ADDRESS

Tento element patří mezi málo používané. Slouží k ohraničení údajů jako je adresa, podpis nebo jméno autora. Interpretace tohoto tagu záleží na prohlížeči, ovšem většina browserů používá kurzívu.
Ukázka:

<ADDRESS>
<A href="mailto:karelkilian@1pcrevue.cz">Karel Kilián</A><BR>
<A href="http://www.zive.cz/">Živě</A><BR>
Autor seriálu Jak vytvářet www stránky<BR>
</ADDRESS>

Výsledek:


Karel Kilián
Živě
Autor seriálu Jak vytvářet www stránky

Tag APPLET

Tento tag se dříve používal pro vkládání apletů (např. apletů napsaných v jazyce Java), ovšem aktuální norma HTML doporučuje místo něj používat element OBJECT, který jsme si vysvětlovali ve 20. díle našeho seriálu.

Tag BLOCKQUOTE

Používá se k označení textu, který je citován z jiného zdroje. Interpretace opět záleží na použitém prohlížeči - MS Internet Explorer například tento text odlišuje odsazením od levého okraje stránky. Tento tag má jediný důležitý parametr a sice parametr cite, který obsahuje adresu dokumentu, ze kterého citace pochází.

Ukázka:

<BLOCKQUOTE cite="http://zive.cpress.cz/r-art.asp/id=11436">
<P>V první řadě si musíte vytyčit cíl, kterého svými stránkami chcete dosáhnout. Je rozdíl, zda chcete pouze světu říci "ahoj, tohle jsem já", či zda budete propagovat své programy, založíte si vlastní internetový časopis, nebo budete prezentovat svou firmu. Pro každý účel je vhodný zcela jiný typ webu.</P>
</BLOCKQUOTE>

Výsledek:

V první řadě si musíte vytyčit cíl, kterého svými stránkami chcete dosáhnout. Je rozdíl, zda chcete pouze světu říci "ahoj, tohle jsem já", či zda budete propagovat své programy, založíte si vlastní internetový časopis, nebo budete prezentovat svou firmu. Pro každý účel je vhodný zcela jiný typ webu.

Tag CITE

Další způsob označení textu, který je citován z jiného zdroje. Opět závisí na prohlížeči, jak bude element interpretovat - MS Internet Explorer zobrazuje text uzavřený v elementu CITE kurzívou.
Ukázka:

Takto vypadá obyčejný text <CITE>a tady budeme něco citovat</CITE>.

Výsledek:

Takto vypadá obyčejný text a tady budeme něco citovat.

Tagy DL, DT a DD

Tagy DL, DT a DD slouží k vytváření tzv. "definičních seznamů". Tyto seznamy se hodí například při vytváření slovníčku pojmů. Význam jednotlivých tagů je následující:

  • DL - tento párový tag označuje začátek a konec seznamu
  • DT - označuje termín (text je zarovnán k levému okraji)
  • DD - vysvětlení termínu (text je odsazen od levého okraje)
Ukázka:

<DL>
<DT>Browser
<DD>Program sloužící k zobrazování internetových stránek. Mezi nejznámější browsery patří MS Internet Explorer a Netscape Navigator
<DT>WWW
<DD>Zkratka pro World Wide Web neboli celosvětovou síť, jak bývá nazýván Internet
<DT>Živě
<DD>Denně aktualizovaný server s informacemi ze světa IT.
</DL>

Výsledek:

Browser
Program sloužící k zobrazování internetových stránek. Mezi nejznámější browsery patří MS Internet Explorer a Netscape Navigator
WWW
Zkratka pro World Wide Web neboli celosvětovou síť, jak bývá nazýván Internet
Živě
Denně aktualizovaný server s informacemi ze světa IT.

Tagy DEL a INS

Tyto elementy se používají jen zřídka. Slouží k tomu, aby bylo možné rozlišit, které pasáže byly do dokumenty přidány nebo z něj odstraněny, což najde uplatnění například u právních dokumentů, kde je nutné, aby i dodatečně bylo možné zjistit všechny provedené změny. Oba tagy mají jednoduchou syntaxi, která se skládá ze dvou parametrů:

  • cite - adresa dokumentu, ve kterém je možné najít informace o důvodu provedené změny.
  • datetime - určení data a času, kdy byla změna v dokumentu provedena.
Prohlížeče zpravidla zobrazují text uzavřený v tagu DEL jako přeškrtnutý a text v tagu INS jako podtržený.
Ukázka:

<P>
Výměra požadovaného pozemku je <DEL datetime="2000-04-10T08:15:30-05:00" cite="procneplati.htm">4</DEL><INS datetime="2000-04-10T08:15:30-05:00" cite="duvodnovevymery.htm">4,8</INS> hektarů.
</P>

Výsledek:

Výměra požadovaného pozemku je 44,8 hektarů.

Tag DFN

Další z málo používaných elementů, který prohlížeči sděluje, že okolní text je definicí slova uzavřeného v tomto tagu. Podobně jako ve většině případů je takto ohraničený text zobrazen kurzívou.
Ukázka:

Řekne-li se <DFN>Internet Explorer</DFN> míní se tím webový browser od Microsoftu.

Výsledek:

Řekne-li se Internet Explorer míní se tím webový browser od Microsoftu.

Tag DIV

Tento element slouží k ohraničení části textu. Využití nachází zejména v kaskádových stylech, kde se jím označují bloky písma, jež má určitý styl. Nejdůležitější parametry jsou:

  • class - třída, která má být na text aplikována.
  • style - použitý styl formátování písma
  • align - zarovnání bloku vzhledem ke stránce
Zajímavostí je, že většina vizuálních prohlížečů vkládá před uvozovací a uzavírací tag konec řádku, což dokazuje naše Ukázka:

tady je normální text, <DIV>tento text jsme uzavřeli do tagu DIV</DIV> a tento je za ukončovacím tagem.

Výsledek:

tady je normální text,

tento text jsme uzavřeli do tagu DIV
a tento je za ukončovacím tagem.

Ostatní parametry nebudeme probírat, neboť kaskádové styly jsou mimo rozsah tohoto seriálu.

Tag EM

Element EM se používá ke zvýraznění určité pasáže. Jeho podání záleží na prohlížeči - Internet Explorer jej prezentuje jako text psaný kurzívou.
Ukázka:

Tady je normální text <EM>tuto část chceme zdůraznit</EM> a tady pokračujeme normálním textem.

Výsledek:

Tady je normální text tuto část chceme zdůraznit a tady pokračujeme normálním textem.

Pro dnešek, myslím, stačilo. Těšte se na příští díl, ve kterém si představíme další elementy, jež vám zatím zůstaly utajeny.

Reklama
 
 
Aktuální články:
Reklama
Program eWay-CRM je praktické CRM řešení integrované přímo do Microsoft Outlooku. Vyzkoušejte Outlook CRM i vy!
 
 
Reklama
 
© 1.PC Revue.cz - všechna práva vyhrazena
ISSN: 1213-080X
© Karel Kilián ml.
Zásady ochrany osobních údajů
Reklama