ZaRohem.cz Pražské metro Test osobnosti CowParade 2004 Praha MHD v ČR
Blog ZaRohem 1.PCRevue.cz Vinárna Na roli (Petřvald) Restaurace Třebovická role kapela Terra Ignota

Reklama
Hlavní stránka
Aktuality
Software
Internet
Hardware
Seriály
Viry
Tipy a triky
Download
Konference
Napište nám
Reklama
Tip na spolehlivý skladový program, jež je součástí ekonomického systému Money.
Reklama
Tip na výkonný Macbook Pro 2017. Pořiďte si rychlý notebook s dlouhou výdrží.
14. květen 2002 - Aktuality - Kateřina Pelánová a Karel Kilián ml.

Internetová vs. "neinternetová" žurnalistika: Dobrým novinářem psaním nebo studiem? (2./4)

Tentokrát jsme se zaměřili na to, co by se podle námi oslovených novinářů mělo v oblasti internetové žurnalistiky změnit. Názory se mnohdy různí v závislosti na tom, zdali považují internetovou žurnalistiku rovnocennou té neinternetové či nikoli, na což jsme se ptali v předcházejícím článku. Ovšem i tak se dají najít určité paralely mezi jejich odpověďmi, tudíž nám nezbývá jen dočkat času a nechat se překvapit, jakým směrem se nakonec odvětví internetové žurnalistiky bude v budoucnu ubírat a zda uvedené metody skutečně napomohou k její rovnocennosti s neinternetovou žurnalistkou.

V odpovědi na druhou otázku týkající se toho, jestli má lepší předpoklady pro to být dobrým novinářem absolvent žurnalistické fakulty nebo ten, kdo získá praxi psaním pro internetový magazín, se však novináři víceméně shodují. Nejlépe to příznačným příslovím vystihl Ondřej Neff: "Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí".

Marek Antoš
(Lupa.cz)

Co by se mělo změnit, aby se internetová žurnalistika stala rovnocennou té neinternetové?

Nemyslím si, že je třeba něco měnit. Záleží vždy na postoji konkrétních firem či úřadů, jak se na toho kterého novináře či médium dívají.

Kdo má v dnešní době lepší předpoklady být dobrým novinářem: absolvent žurnalistické fakulty nebo ten, kdo praxi získá psaním pro internetový magazín?

Na takto položenou otázku se dost dobře nedá odpovědět. Praxe je nepochybně důležitá, ale nedá se říci, zda je lepší působit v Internetu či jiných médiích - záleží na tom, čím se chce dotyčný do budoucna zabývat. Absolutorium studia žurnalistiky je nepochybně v řadě případů rovněž výhodou, ale také není samospasitelné.

Daniel Dočekal
(Český Telecom, a.s., ředitel Internet Content Group)

Co by se mělo změnit, aby se internetová žurnalistika stala rovnocennou té neinternetové?

Nemyslím si že by se něco mělo měnit či by se Internet měl nějak jinak "brát".

Kdo má v dnešní době lepší předpoklady být dobrým novinářem: absolvent žurnalistické fakulty nebo ten, kdo praxi získá psaním pro internetový magazín?

Nemyslím si, že by "absolvenství" versus "amatérismus", jak je to někdy chápáno, mělo být nějakým měřítkem. Psát se musí umět - a sebelepší fakulty to nenaučí. Často sám tvrdím, piš, piš, piš, protože jedině tak se může někdo dostat na lepší úroveň. Internet je v tomto ohledu skvělým inkubátorem, tištěná média nikdy nebudou mít tolik místa, nikdy nebudou mít tolik bezprostřednosti ani možností.

Zuzana Fenclová
(šéfredaktorka KudyKam)

Co by se mělo změnit, aby se internetová žurnalistika stala rovnocennou té neinternetové?

Mám pocit, že by se měli změnit sami internetoví žurnalisté, resp. jejich velká část - pracovat profesionálněji (ve smyslu toho, co vyjmenoval Mirek Zeman na Lupě ve svém článku - Prométheovský syndrom české internetové žurnalistiky: http://www.lupa.cz/clanek.php3?show=2128).

Kdo má v dnešní době lepší předpoklady být dobrým novinářem: absolvent žurnalistické fakulty nebo ten, kdo praxi získá psaním pro internetový magazín?

Dobrým internetovým novinářem? Nebo neinternetovým? To je těžké posoudit. Myslím si, že internetový novinář může fungovat i bez žurnalistického vzdělání, v neinternetovém světě bych už tak optimistická nebyla ;)

Jiří Hlavenka
(předseda představenstva společnosti Computer Press)

Co by se mělo změnit, aby se internetová žurnalistika stala rovnocennou té neinternetové?

Souvisí to s výše uvedeným: změnit se musí média. Internetová média jsou zatím mladá, málo etablovaná, čtenost většiny z nich je poměrně malá, ale pomalu nabírají na síle. Čím silnější a vlivnější budou, tím lépe pro jejich žurnalisty.

Kdo má v dnešní době lepší předpoklady být dobrým novinářem: absolvent žurnalistické fakulty nebo ten, kdo praxi získá psaním pro internetový magazín?

Nevěřím, že žurnalistická fakulta vychovává žurnalisty. Dá jim jistě jakousi průpravu, ale k "dobrému novinářství" to nestačí: ještě chybí talent, praxe v dobrém médiu, poctivost, vytrvalá dřina...

Tomáš Holčík
(šéfredaktor Živě.cz)

Co by se mělo změnit, aby se internetová žurnalistika stala rovnocennou té neinternetové?

Zakázat volnou tvorbu článků na Internetu? :)) Pochopitelně ne. Ať je žurnalista tvořen svými činy, ne jen schopností napsat pár tisíc znaků.

Kdo má v dnešní době lepší předpoklady být dobrým novinářem: absolvent žurnalistické fakulty nebo ten, kdo praxi získá psaním pro internetový magazín?

Je spousta absolventů, kteří jsou v praxi nepoužitelní, je spousta "laiků", kteří jsou ve svém oboru autoritami. Talentu fakulta pomůže, ale nevytvoří ho. V technickém zpravodajství (papírovém i internetovém) je nicméně absolventů žurnalistiky jako šafránu.

Karel Kilián ml.
(šéfredaktor 1. PC Revue.cz)

Co by se mělo změnit, aby se internetová žurnalistika stala rovnocennou té neinternetové?

Především profesionalita. Založit internetové zpravodajství nebo magazín může v podstatě každý. Na jednu stranu je to výhoda, protože sem tam se vynoří projekt, který je velice kvalitní a přitom v papírové podobě by nikdy nemohl existovat, neboť na start papírového periodika jsou potřeba poměrně značné finanční prostředky. Totéž je ale i nevýhodou a tak se na Internetu "povalují" stovky a tisíce "také titulů," které nestojí za nic a jejichž kvalita je na mizerné úrovni. Čtenáři sice sami svou návštěvností rozhodnou, který projekt má žít dál a který ne, nicméně ti "slabší" mohou docela dobře podrývat důvěryhodnost Internetu jako celku coby informačního média.

Kdo má v dnešní době lepší předpoklady být dobrým novinářem: absolvent žurnalistické fakulty nebo ten, kdo praxi získá psaním pro internetový magazín?

Můj názor je ten, že kdo neumí psát, toho to prostě na žurnalistice nenaučí. Stejně tak se to ale nenaučí ani psaním pro internetové periodikum... Internetové magazíny ale dávají šanci realizovat se lidem, kteří by třeba na žurnalistiku ani nešli a tito lidé se pak často uchytí v papírovém médiu a mohou si vybudovat jméno, jež budí respekt a stát se odborníky ve svém oboru. Neznám zcela přesně náplň a látku, která se učí na vysoké škole, ale jsem přesvědčen, že praxe je (jako asi v každém oboru) mnohem přínosnější, než to, co se píše v knížkách a stejně jako se nenaučíte dobře řídit auto podle příruček ani kdybyste jich přečetli tisíce, dost těžko se podle skript můžete stát kvalitním novinářem. Ať půjdete tou či onou cestou, dobrého novináře z vás udělá pouze a jedině praxe. Navíc - patrně všichni novináři, které nějakým způsobem uznávám, neabsolvovali vysokou s tímto zaměřením.

Marek Kocan
(šéfredaktor DBSvet.cz)

Co by se mělo změnit, aby se internetová žurnalistika stala rovnocennou té neinternetové?

Tuto nevyrovnanost není možné změnit mávnutím kouzelného proutku - internetoví novináři a provozovatelé internetových médií si musí čtenáře získávat vedle aktuálnosti také kvalitou poskytovaných informací a nabízet alespoň několik služeb s přidanou hodnotou.

Kdo má v dnešní době lepší předpoklady být dobrým novinářem: absolvent žurnalistické fakulty nebo ten, kdo praxi získá psaním pro internetový magazín?

Jak s oblibou říkávám, inženýrem se nestanete vystudováním fakulty. Stanete se jím praxí a neustálým zdokonalováním. Podobně je tomu i v případě novináře. Myslím si, že na tuto otázku jsou možné obě očekávané odpovědi. Prostě záleží na konkrétním člověku.

Martin Kopta
(Computer Press)

Co by se mělo změnit, aby se internetová žurnalistika stala rovnocennou té neinternetové?

Nevím, jestli "mělo", ale mění se. Od chvíle, kdy se elektronické tituly začaly profesionalizovat a institucionalizovat, vznikají mezi nimi rozdíly, a ty se ještě budou prohlubovat. Nastane pak na Internetu podobná situace, jaká je i v tisku. Významná média dbají na svou kvalitu a lépe si vybírají i autory článků. Za několik měsíců vám možná pojem "internetový žurnalista" zapadne mezi pojmy jako "televizní reportér". A budete se ptát, z kterého magazínu na webu, že to je, stejně jako byste se štábu s kamerou zeptala, z jaké jsou televize...

Kdo má v dnešní době lepší předpoklady být dobrým novinářem: absolvent žurnalistické fakulty nebo ten, kdo praxi získá psaním pro internetový magazín?

Nevím. Vzdělání je důležité, otázkou je, jestli chcete být jako novinář nějakým směrem zaměřený -- třeba na ekonomiku a obchod - nebo jestli si vystačíte pouze s tím, že umíte podávat zprávy. Novinář by měl umět nejen formulovat své myšlenky a dostát etice novinářské profese, ale na druhé straně musí být erudovaný v otázkách, o nichž referuje. Institucionální vzdělávání nemusí vyhovovat každému, a podle mě ani není podmínkou, ale na druhé straně je to svého druhu záruka profesní zdatnosti. Psaní pro internetový magazín vás také nemusí naučit vůbec nic, nebo jen zlozvyky.

Miroslav Kučera
(MobilMedia)

Co by se mělo změnit, aby se internetová žurnalistika stala rovnocennou té neinternetové?

Já bych na tom možná nic neměnil. Internetový novinář, který píše čtivě, korektně, nenechává se unášet svými pocity a emocemi, má témata, která čtenáře zajímají, je dobrý novinář, který nemá žádný problém s publikováním svých článků a dá se považovat za rovnocenného vůči svým "papírovým" kolegům. Špatná pověst internetového publikování je prostě v tom, že na několik dobrých novinářů připadá x-krát více špatných "novinářů", kteří publikují co chtějí, bez ohledu na svoji pověst, kvalitu či pravdivost článku a navíc, je jim jedno, kolik lidí je čte a či kolik prodají reklamních bannerů, protože náklady na takové publikování jsou nulové. Může to prostě dělat opravdu každý, čímž se zákonitě snižuje kvalita internetového publikování jako takového. Pokud byste chtěli totéž dělat totéž v papírovém tisku, nemáte šanci - kdo za tebe bude platit náklady za tisk a distribuci? Nikdo.

Kdo má v dnešní době lepší předpoklady být dobrým novinářem: absolvent žurnalistické fakulty nebo ten, kdo praxi získá psaním pro internetový magazín?

Abych řekl pravdu - nevím. Osobně bych se ale přiklonil k psaní pro internetový magazín. Studium na žurnalistické fakultě se ale dá provozovat souběžně s psaním, takže v tom nevidím žádný problém. Ale novináři by neměli podceňovat praxi - ta je velmi důležitá, psát knížky se také nenaučíte, když budete pouze studovat teorii "jak je psát". Takže abych to nějak shrnul - dobrým novinářem se může stát každý, kdo má o psaní skutečný zájem, chce to jenom vytrvat. Studium mu může mnohé věci usnadnit.

Ondřej Neff
(Neviditelný pes)

Co by se mělo změnit, aby se internetová žurnalistika stala rovnocennou té neinternetové?

Technická podstata internetu. Ten je špatný nosič reklamy. Nejsou v něm tudíž žádné pořádné peníze. A bez pořádných peněz nenajmete profesionály.

Kdo má v dnešní době lepší předpoklady být dobrým novinářem: absolvent žurnalistické fakulty nebo ten, kdo praxi získá psaním pro internetový magazín?

Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí. Nesmí to být blbec a lenoch, musí umět psát - a to je taky dar od pánaboha, musí umět improvizovat a zároveň se soustavně věnovat jedné specifické oblasti (tu si musí najít). Novinářská fakulta ho nenaučí nic, protože v ní přednášejí zpravidla lidé, kteří nikdy médiích nepracovali nebo v nich pohořeli. Ale co je důležité - stane se tam příslušníkem generace; dostane se do kontaktu s budoucími kolegy, vplyne do prostředí žurnalistiky. Bez toho to jde taky, ale skrze fakultu je to, myslím, o něco snazší.

Kateřina Pelánová
(1. PC Revue.cz)

Co by se mělo změnit, aby se internetová žurnalistika stala rovnocennou té neinternetové?

Situace se dle mého názoru vyvine sama. Počítám, že Internet se v budoucnu stane ještě masovější záležitostí a hlavně součástí každodenního života lidí, kteří se k němu dosud ještě nedostali. Když jsou informace nadosah pár klinutí, člověk si pak většinou rozmyslí, jestli utíkat do trafiky pro noviny. Ovšem aby "internetová žurnalistika" byla skutečně plnohodnotnou a srovnatelnou s tou "neinternetovou" je potřeba trochu lepší marketing jednotlivých periodik a rozproudit internetové trhy... to s sebou možná přinese další vlna e-shopů a e-komerce vůbec. Kdo ví.

Kdo má v dnešní době lepší předpoklady být dobrým novinářem: absolvent žurnalistické fakulty nebo ten, kdo praxi získá psaním pro internetový magazín?

Znám spoustu báječných novinářů, kteří vůbec nevystudovali to, co by alespoň vzdáleně mělo něco společného se žurnalistikou nebo psaním vůbec. Stejně tak je mi znám i druhý břeh řeky a to "novináři" - absolventi žurnalistické fakulty postrádající talent. A ten je podle mne mnohem důležitější. Teď ještě aby si to ještě mysleli i šéfredaktoři a vydavatelé:)

Ivan Straka
(Softwarové noviny)

Co by se mělo změnit, aby se internetová žurnalistika stala rovnocennou té neinternetové?

Nic, zatím je ještě brzo na závěry. Doufejme, že pak nebude pozdě.

Marek Šalanda
(šéfredaktor Interval.cz)

Co by se mělo změnit, aby se internetová žurnalistika stala rovnocennou té neinternetové?

Necítím potřebu něco zásadního měnit. Myslím, že máte stejné šance jak na Internetu, tak na papíře. Záleží jen na vás, jak se profilujete. Jsou prostě společnosti a čtenáři, kteří Internet uznávají a ti, pro které nemá valný význam. To je ale stejné i na papíře - jsou společnosti a čtenáři, které vaše médium zajímá a ti, kdo nad vámi ohrnou nos.

Nevýhodou Internetu je poměrně nízký počet uživatelů. Výhodou ale to, že oslovujete velmi specifický okruh čtenářů. S rozšířením Internetu se tento okruh bude ještě více zvětšovat, což zvýší atraktivitu internetových médií.

Kdo má v dnešní době lepší předpoklady být dobrým novinářem: absolvent žurnalistické fakulty nebo ten, kdo praxi získá psaním pro internetový magazín?

Pokud absolvujete žurnalistiku, máte obecný přehled. Záleží pak na tom, kam chcete psát. Ve společenských médiích je narváno a v těch odborných nemáte šanci, pokud jste se danou oblastí ze svého zájmu nezabýval. Pokud žurnalistiku neabsolvujete, umíte dobře česky a ovládáte stylistiku a daný obor, máte v odborném médiu poměrně velkou šanci. Po takové praxi můžete přejít i do společenského média.

A pak je tu ještě jeden výrazný rozdíl, podstatnější, než studia. Jako novinář-autor byste měl rozumět tomu, o čem píšete (opak se brzy pozná). Jako novinář-redaktor ale daleko víc musíte umět správně česky a ovládat management. Redaktořina je o vedení lidí, správné organizaci a o dělení práce. Na rozdíl od autora dáváte svému médiu jeho myšlenku a směr. Určujete, co vyjde a co ne, navrhujete autorům témata apod. Navíc musíte umět vystupovat a jednat s partnery, často na poměrně vysoké úrovni.

Jan Wagner
(Svět Namodro)

Co by se mělo změnit, aby se internetová žurnalistika stala rovnocennou té neinternetové?

V posledních letech se postavení i u nás více méně vyrovnalo. Myslím si ale, že další šok nás v mediální oblasti teprve čeká s nástupem digitální televize za pár let... A nebude se týkat jen žurnalistiky, ale i dalších oborů.

Kdo má v dnešní době lepší předpoklady být dobrým novinářem: absolvent žurnalistické fakulty nebo ten, kdo praxi získá psaním pro internetový magazín?

Teoreticky je potřebné obojí. Ale dochází zde k podobnému jevu, jaký v sedmdesátých letech a osmdesátých letech zaskočil IT branži například v programování a dalších oborech nebo v devadesátých letech ve všem, co souviselo s Internetem, teenageři jsou schopní se lépe adaptovat na překotný vývoj... Praxe je holt rychleji dostupná než vzdělání. Pokud jde o situaci v Čechách: úroveň žurnalistiky a médií vůbec je až na několik světlých výjimek bohužel veskrze zoufalá. Internetová praxe to může změnit rychleji a možná i lépe než "produkce" fakulty žurnalistiky.

Další díly tohoto článku:

Reklama
 
 
Aktuální články:
Reklama
Program eWay-CRM je praktické CRM řešení integrované přímo do Microsoft Outlooku. Vyzkoušejte Outlook CRM i vy!
 
 
Reklama
 
© 1.PC Revue.cz - všechna práva vyhrazena
ISSN: 1213-080X
© Karel Kilián ml.
Zásady ochrany osobních údajů
Reklama