ZaRohem.cz Pražské metro Test osobnosti CowParade 2004 Praha MHD v ČR
Blog ZaRohem 1.PCRevue.cz Vinárna Na roli (Petřvald) Restaurace Třebovická role kapela Terra Ignota

Reklama
Hlavní stránka
Aktuality
Software
Internet
Hardware
Seriály
Viry
Tipy a triky
Download
Konference
Napište nám
Reklama
Tip na spolehlivý skladový program, jež je součástí ekonomického systému Money.
Reklama
Tip na výkonný Macbook Pro 2017. Pořiďte si rychlý notebook s dlouhou výdrží.
28. únor 2001 - Aktuality

Rozhovor s ředitelem Steven's Corp. Stanislavem Hrdličkou

Počátkem února jsme ve článku Audit počítačové gramotnosti v AutoCADu informovali o rozšíření nabídky auditů poskytovaných společností Steven's Corp. s.r.o. o novinku Audit počítačové gramotnosti pro software AutoCAD. Protože téma zjišťování a certifikace úrovně znalosti práce s počítačem je v našich končinách zatím pole neorané, položili jsme několik otázek na toto téma řediteli společnosti Steven's Corp. s.r.o. Stanislavu Hrdličkovi.

1. PC Revue!: Jak dlouho působí společnost Steven's Corp v Česku?

Stanislav Hrdlička: Společnost Steven's Corp. s.r.o. působí na českém trhu od května roku 2000.

1PCR: Působíte nebo připravujete rozšíření svých aktivit i mimo Česko?

S.H.: V současné době naše společnost nepůsobí na zahraničních trzích. Vzhledem k charakteru a zaměření našich služeb na kancelářské programy Microsoft Office, které jsou téměř shodné na celém světě, máme v plánu provést jazykové mutace těchto služeb a připravit je pro využití i v jiných zemích. Současně pracujeme na mezinárodní certifikaci našeho vzdělávacího systému, tak aby bylo možné jej nabízet kdekoli na světě ve stejné kvalitě. Vstup na zahraniční trhy není v současné době tématem dne. V současnosti je našim cílem se prosadit na českém trhu.

1PCR: Jedním z nosných produktů je služba Steven's Audit, která prověřuje a vyhodnocuje úroveň znalostí využívání software. Skoro sama se mi vnucuje myšlenka, že na našem trhu již něco podobného existuje - konkrétně mám na mysli ECDL (pozn. pro čtenáře ECDL = European Computer Driving Licence, u nás označovaná jako "řidičák na počítač"). Čím se Steven's Audit liší?

S.H.: Steven's Audit se liší již tím, že je jedním z produktů vzdělávacího systému zaměřeného na zvyšování počítačové gramotnosti uživatelů kancelářských softwarů. Nevidím v nejbližší době jeho uplatnění jako samostatného produktu. Hlavní výhodou a úlohou Steven's Auditu je jeho schopnost zjistit aktuální znalosti jednotlivce ještě před zahájením vzdělávání. To je samozřejmě velmi důležité s ohledem na vytvoření vzdělávacích skupin osob se stejnými znalostmi (není efektivní provádět v jedné vzdělávací skupině vzdělávání osob s odlišnými znalostmi) a na možnost rozhodnutí zda je vůbec potřebné auditovanou osobu vzdělávat. Steven's Audit rovněž plní úlohu garanta efektivity vzdělávání. Stejný audit, který provádíme před vzděláváním, provedeme po vzdělávání a jsme tudíž schopni doložit nárůst získaných znalostí.

ECDL dle našeho názoru neřeší problematiku zvyšování počítačové gramotnosti nebo samotného vzdělávání. Nejeví se mi jako nějaký vzdělávací systém. Jedná se pouze o předem stanovenou hranici znalostí, kterou musíte dosáhnout a potvrdit zkouškou bez ohledu na potřeby jednotlivců a potřeby společností.

1PCR: ECDL má, z pohledu uživatele počítače, zásadní výhodu v tom, že se jedná o zkoušku, která je (nemýlím-li se) uznávaná po celé Evropě. Pokud tedy přijdu jako uchazeč o zaměstnání za potenciálním zaměstnavatelem s tím, že jsem úspěšně složil zkoušku ECDL, mám teoreticky větší šanci, než uchazeč se stejnými schopnostmi, který takovou zkoušku nemá. Podle mého názoru je to především dané tím, že o ECDL se všeobecně ví, takže zaměstnavatelé tuto zkoušku berou podobně, jako třeba řidičák na auto nebo maturitní vysvědčení. Může mi, jako potenciálnímu uchazeči o zaměstnání, certifikát Steven's Personal Certificate nějak "zvýšit kredit" na trhu práce?

S.H.: Dle mého názoru byl u nás vytvořen dojem, že ECDL je jediným uznávaným certifikátem v oblasti využívání kancelářských softwarů v rámci EU. Domnívám se, že je to pouze dobrá marketingová strategie. Osobně jsem hovořil z celou řadou manažerů ze západní Evropy, kteří vůbec o žádném ECDL nic nevědí. Navíc se domnívám, že počítačová gramotnost osob na západ od našich hranic není o moc vyšší než gramotnost našich občanů (spíše naopak). Co se týká prestiže certifikátu ECDL nebo Steven's Personal Certificate domnívám se, že žádný certifikát není 100% schopen garantovat Vaše znalosti a dovednosti a že se jedná o kus papíru, který se dá získat "různým způsobem". Hlavním garantem je Vaše každodenní aktivní a efektivní práce s výpočetní technikou a schopnost prokázat, že Vám systém vzdělávání dal přesně to co potřebujete a co jste schopni naplno uplatnit v praxi.

1PCR: Jaké mají, dle Vašeho názoru, povědomí o Steven's Auditu lidé, kteří ve firmách rozhodují o přijímání nových zaměstnanců (personalisté, manažeři, ...)?

S.H.: K této otázce musím otevřeně říci, že Steven's Audit je tak trochu asociální a že není oblíben u jisté skupiny středního a vyššího managementu. On totiž odhalí dlouho utajované nedostatky osob, kteří o sobě tvrdí, že umí kvalitně a efektivně pracovat s počítačem a navíc po ukončení celého vzdělávacího systému ve společnosti, jehož hlavním cílem je zvýšit efektivní práci se softwary a výpočetní technikou je pravděpodobné, že pro stejnou práci nebude zapotřebí stejného počtu osob.

1PCR: Jaké aktivity vyvíjíte k tomu, aby firmy respektovaly získaný certifikát Steven's Audit jako skutečně objektivní "doklad" o tom, že jeho majitel má znalosti práce s počítačem?

S.H.: V současné době jsme zahájili proces mezinárodní certifikace našeho vzdělávacího systému v oblasti zvyšování počítačové gramotnosti osob u renomované zahraniční certifikační společnosti. Tato certifikace by měla dokladovat harmonii našeho systému s revidovanou normou ISO 9001:2000. V tu chvíli bude náš systém garantován pro využívání v rámci celé Evropy.

1PCR: Na webu Steven's Corp. jsem se dočetl, že provádíte audit gramotnosti využívání kancelářského balíku MS Office a operačního systému MS Windows, což je samozřejmě nejvíce používaný software. Vím, že jste nedávno rozšířili své služby o auditování znalostí práce s programem AutoCad. Neuvažujete o rozšíření auditu například na český kancelářský balík 602Pro PC Suite, který se používá v mnoha firmách?

S.H.: V tuto chvíli neuvažujeme o rozšíření našeho systému na jiné softwary. Samozřejmě to náš systém umožňuje, ale nechceme uspěchat vývoj naší společnosti.

1PCR: Co dělá uživatelům při auditu největší problémy?

S.H.: Musím jednoznačně konstatovat, že problém není v konkrétních nedostatcích z jednotlivých softwarů. Zásadní problém je v "uživatelském chápání" samotných softwarů. Uživatelé neznají základní uživatelskou skladbu softwarů a možnosti jejího využívání. Našim cílem je u uživatelů odstranit jakýsi "strach z počítače" a ukázat jim hlavní cesty a možnosti využití programů. Pokud toto pochopí, jsou schopni pracovat s jakýmkoli kancelářským softwarem od Microsoftu. Další problém vidím v tom, že většina uživatelů je z řady samouků. Ve většině případů mají zažité ty nejsložitější a nejdelší postupy řešení. Je potřebné jim ukázat snadnější, rychlejší a efektivnější cesty.

1PCR: Jaký je tedy, podle Vašeho osobního názoru, nejlepší způsob, jak se naučit pracovat s počítačem? Knížky, dálkové kurzy, kurzy vedené lektorem, ...?

S.H.: Domnívám se, že by to měla být kombinace více způsobů. Každý uživatel je schopen přijímat informace jinou formou. Není vhodné vnucovat někomu způsob, který mu nic nepřinese, jen proto aby měl čárku, že se vzdělával. Našim cílem je nabídnout uživatelům celou škálu způsobu vzdělávání a to jak za naší účasti, tak formou samostudia. V současné době na tomto cíli pracujeme.

1PCR: Váš další produkt Steven's Education má poskytnout uživatelům, kteří "neprojdou" Steven's Auditem, nebo mají slabiny v některé z testovaných oblastí, doplnění jejich znalostí. Kolik procent z těch, kdo absolvují tento vzdělávací kurs, získá certifikát hned na následující pokus, případně kolik procent zaznamená v další testu zlepšení ratingu alespoň o jeden stupeň?

S.H.: V úvodu této otázky musím objasnit jednu skutečnost. My neprovádíme zkoušky za účelem získání certifikátu. My provádíme zvyšování počítačové gramotnosti. Je určitě velmi málo běžných uživatelů, kteří si nepotřebují zvyšovat dlouhodobě svou počítačovou gramotnost. Proto v tuto chvíli neprovádíme audit jako samostatný prvek umožňující získání certifikátu. Naším cílem je, aby se zvýšila gramotnost jednotlivých uživatelů. Proto certifikát je dokladem o zvýšení gramotnosti a o dosažení určitého stupně znalostí.

Co se týče procenta zvýšení počítačové gramotnosti o jednu ratingovou skupinu po ukončení vzdělávání, tak v současné době je to 92% uživatelů.

1PCR: Jaké je procento těch, kteří složí zkoušku pro získání certifikátu Steven's Personal Certificate řekněme na "známku" A-, na první pokus?

S.H.: Do této doby se nestalo, že by po prvním auditu někdo skončil v ratingové skupině A i přes to, že pro dosažení této ratingové skupiny není zapotřebí znát speciální využití softwarů (jako např.makra). Musím konstatovat, že auditem již prošla také celá řada profesionálů (správců sítí atd.)

1PCR: V jaké ratingové skupině tedy končí uživatelé při prvním pokusu nejčastěji?

S.H.: V tuto chvíli nejčastější výsledky po prvním Auditu jsou v ratingu C- a C+++.

1PCR: Prozradíte, jaké novinky připravujete pro své klienty do budoucna a jaké máte další plány?

S.H. V nejbližší době hodláme nabídnout komplexní systémové řešení pro společnosti v oblasti dlouhodobého zvyšování počítačové gramotnosti zaměstnanců s možností začlenění systému do systému jakosti ISO 9001:2000. Uvedeme je na trh pod názvem Steven's Ultimate. Chtěli bychom se stát společností, která nabídne komplexní služby v oblasti uživatelské podpory.

V současné době se naše společnost zaměřuje se svými službami na podnikatelské subjekty a státní správu. Naším dlouhodobým cílem je nabízet naše služby široké veřejnosti jako přidanou hodnotu (OEM verze) při koupi počítače a kancelářského softwaru - jedná se o jakýsi uživatelský balíček: výpočetní technika + software + vzdělávání. Pro tento projekt v tuto chvíli sháníme vhodného partnera z řady výrobců či dodavatelů výpočetní techniky.

Další zajímavostí by měla být tzv. počítačová olympiáda. Mělo by se jednat o uživatelskou soutěž v efektivním využívání kancelářských softwarů.

1PCR: Počítačová olympiáda - to zní jako velice zajímavý nápad a pro řadu uživatelů to bude jistě silný motivační prvek pro další zlepšování znalostí práce s počítačem. V jakém je v tuto chvíli tento projekt stádiu?

S.H.: Řekl bych, že je úplně na začátku. Máme vizi, tvoříme pravidla a podmínky, sháníme vhodné partnery (zvučných jmen a schopných pomoci). Samozřejmě, že uvítáme jakoukoli spolupráci z řady firem, kterým jde o to samé co nám.

Jestliže vás nabídka produktů Steven's Corp.s.r.o. zaujala, můžete najít další podrobnosti na internetových stránkách www.stevenscorp.com, případně kontaktujte ředitele společnosti pana Stanislava Hrdličku prostřednictvím e-mailu shrdlicka@stevenscorp.com nebo na telefonu 0602/447268.

Reklama
 
 
Aktuální články:
Reklama
Program eWay-CRM je praktické CRM řešení integrované přímo do Microsoft Outlooku. Vyzkoušejte moderní CRM systém zdarma i vy!
 
 
Reklama
 
© 1.PC Revue.cz - všechna práva vyhrazena
ISSN: 1213-080X
© Karel Kilián ml.
Zásady ochrany osobních údajů
Reklama