ZaRohem.cz Pražské metro Test osobnosti CowParade 2004 Praha MHD v ČR
Blog ZaRohem 1.PCRevue.cz Vinárna Na roli (Petřvald) Restaurace Třebovická role kapela Terra Ignota

Reklama
Hlavní stránka
Aktuality
Software
Internet
Hardware
Seriály
Viry
Tipy a triky
Download
Konference
Napište nám
Reklama
Tip na spolehlivý skladový program, jež je součástí ekonomického systému Money.
Reklama
Tip na výkonný Macbook Pro 2017. Pořiďte si rychlý notebook s dlouhou výdrží.
14. prosinec 2000 - Aktuality

Novell oznamuje výsledky hospodaření za 4. fiskální kvartál a celý fiskální rok 2000

Tisková zpráva

Společnost Novell Praha oznámila hospodářské výsledky společnosti Novell, Inc., za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2000 a celý fiskální rok 2000. Tržby za poslední čtvrtletí dosáhly úrovně 273 milionů dolarů; již dříve oznámené restrukturalizační náklady 48 milionů dolarů za toto čtvrtletí vedly ke ztrátě na akcii v hodnotě 0,11 dolaru. Včetně dopadu restrukturalizačních změn byl čistý výnos na akcii nulový. Tyto výsledky odpovídají prohlášením společnosti týkajícím se odhadů tržeb, výnosů a restrukturalizačních nákladů pro toto čtvrtletí. V posledním čtvrtletí minulého fiskálního roku činily tržby 345 milionů dolarů a výnos na akcii dosáhl 0,21 dolaru.

Za celý fiskální rok končící 31. října 2000 dosáhly tržby hodnoty 1,16 milionu dolarů; v loňském fiskálním roce to bylo 1,27 milionu dolarů. Čistý příjem za uplynulý rok činil 49 milionů dolarů neboli 0,15 dolaru na akcii, v minulém roce to bylo 119 milionů dolarů, neboli 0,55 dolaru na akcii.

"Fiskální rok 2000 byl pro Novell velmi složitý, neboť došlo k výraznému poklesu prodejů tradičního krabicového softwaru," vysvětluje Eric Schmidt, předseda představenstva a CEO Novellu. "Růst síťových služeb nedosáhl takového objemu, aby vyrovnal tento pokles. Pro rok 2001 je naším cílem zlepšit celkovou obchodní výkonnost Novellu právě růstem nových síťových služeb."

"Do konce roku 2001 máme v úmyslu v co nejširším měřítku pozitivně ovlivnit pohled trhu na Novell jako na poskytovatele platforem pro služby Sítě, který dodává nástroje pro bezpečnost, identitu, akceleraci a management, které jsou v dnešním komplexním světě v podstatě nutností. Budoucí podnikání Novellu je založeno na síťových službách, které umožňují propojení a spolupráci tradičních a nových IT-zdrojů postavených na Internetu do podoby řešení elektronického podnikání."

Klíčovým bodem pro schopnost firmy podporovat smíšená řešení elektronického podnikání bylo uvedení nového síťového propojovacího softwaru nazvaného DirXML, které proběhlo právě v uplynulém čtvrtletí. K prvním kontraktům patří spolupráce s Montrealskou bankou, která licencovala konektory DirXML pro PeopleSoft a Lotus Notes, aby zajistila bezpečnost založenou na eDirectory a implementaci obchodních procesů pro více než 100 000 zaměstnanců.

Kromě toho United Airlines zakoupily 100 000 uživatelských licencí pro DirXML, bezpečností software iChain a eDirectory, aby mohly podporovat iniciální implementaci personalizovaných webových portálů pro zaměstnance a obchodní partnery. Rovněž během tohoto čtvrtletí si britské ministerstvo obrany ve spolupráci s Cap Gemini Ernst and Young, vybralo DirXML, iChain a eDirectory pro unifikovanou globální síť a elektronický obchod B2B jako součást své desetileté smlouvy pro zajištění IT-služeb.

Výkonný viceprezident a hlavní finanční ředitel Novellu Dennis Raney říká: "Podle našeho očekávání jsme ve čtvrtém čtvrtletí zaznamenali pouze malý nárůst tržeb nad hodnotu 270 milionů dolarů, které jsme dosáhli v předchozím čtvrtletí. Výsledky odrážejí jak další problémy s prodejem krabicového softwaru, tak i pokračující slabé výkony v Evropě, kde tržby poklesly v meziročním srovnání o 33 procent."

Za celý fiskální rok poklesl prodej krabicového softwaru značky Novell o 243 milionů dolarů, čili o 47 procent, takže nyní tyto tržby představují 23 procent celkových tržeb Novellu. Velikost tohoto poklesu byla tak razantní, že ji během celého roku nemohl vyrovnat 12procentní nárůst síťových licencí u velkých zákazníků Novellu a spolupráce s partnery OEM. Tržby z těchto dvou zmiňovaných oblastí vzrostly na 750 milionů a činily tak pro fiskální rok 2000 v celkových tržbách hodnotu 65 procent.

"Za zmínku jistě stojí i to, že růst v licencích pro jednotlivá působiště zákazníků vedl k nejvyšším výnosům příštích období, které jsme kdy zaznamenali, a to v hodnotě 203 milionů dolarů, tedy o 17 procent více," říká Raney. "Tyto peníze představují předplacené služby a upgradovou podporu spojovanou s rostoucím licencováním na jednotlivá místa, které na finančních výkazech Novellu figurují jako výnosy příštích období, a obsahově se realizují po celou dobu trvání obchodní spolupráce."

Novell opětovně staví svůj kanál na partnerech, kteří chtějí dodávat a podporovat nové platformy pro služby Sítě této firmy, které umožňují uskutečňování elektronického obchodu. Novell začal s implementací nových partnerských programů v říjnu a očekává, že tento úkol dokončí do konce svého prvního fiskálního čtvrtletí. Společnost předpokládá, že nové programy budou potřebovat několik čtvrtletí, než dosáhnou plné efektivity.

"Očekáváme, že celkové tržby Novellu budou na této úrovni, dokud nezískáme kombinované výhody novou implementací elektronického podnikání a nedokončíme přechod partnerských programů tak, aby obsahovaly novou skupinu partnerů z oblastí systémových integrátorů a dalších poskytovatelů služeb," říká Raney.

Přehled výkonnosti za čtvrté čtvrtletí

Společnost Novell zaznamenala drobné zvýšení tržeb od okamžiku, kdy pokračovala ve změnách své organizace, obchodních procesů a zaměření na trh, což vše mělo zlepšit její výkonnost po obchodní stránce. Dříve oznámené akce zahrnovaly: restrukturalizační akce realizované v září, reorganizace kolem nových obchodních skupin, změny v prodejních a marketingových aktivitách a dodávání nových produktů využívajících síťových služeb, jako jsou DirXML a iChain.

Na základě meziročního porovnání poklesly celkové tržby za čtvrté čtvrtletí o 21 procent. Kromě poklesu prodejů krabicového softwaru přispěla k optickému snížení výkonnosti také skutečnost, že v předchozím roce byly prodeje zvláště silné kvůli problémům roku 2000. Za celý fiskální rok tržby poklesly o 9 procent ve srovnání s fiskálním rokem 1999.

Tržby podle produktových kategorií

Tržby za čtvrté fiskální čtvrtletí ze síťových služeb (aplikací pracujících s adresářovými aplikacemi) se oproti třetímu čtvrtletí zvýšily o 15 procent na částku 90 milionů. Za fiskální rok 2000 se oproti předchozímu roku celkově zvýšily o 4 procenta, a to na úroveň 327 milionů dolarů. Silný růst ZENworks, Novell Single Sign-on, eDirectory, DirXML a Novell Internet Caching System (ICS) přispěl k tomuto zlepšení.

Licenční poplatky plynoucí z cachovacích zařízení postavených na ICS se rovněž zvýšily, a to díky zvyšujícímu se počtu jednotek dodávaných partnery OEM, konkrétně firmami Compaq a Dell. OEM-partneři Novellu dodali během tohoto čtvrtletí zhruba 1 300 cachovacích zařízení, což zvýšilo celosvětovou instalovanou základnu ICS na více než 3 000 jednotek.

Tržby ze systémů NetWare využívajících adresář poklesly oproti předchozímu čtvrtletí o sedm procent, na 112 milionů dolarů. Za celý fiskální rok tyto produkty poklesly o 24 procent. Tržby za služby, vzdělávání a konzultace byly vzhledem ke třetímu čtvrtletí stejné (55 milionů dolarů). Za celý fiskální rok tyto tržby vzrostly oproti předešlému roku o 20 procent na 217 milionů.

Tržby podle geografického rozložení

Během čtvrtého čtvrtletí poklesly tržby ve Spojených státech amerických ve srovnání s třetím čtvrtletím o tři procenta na 155 milionů dolarů. Za fiskální rok celkově poklesly o 6 procent na hodnotu 658 milionů dolarů.

Tržby z regionu Evropa, Střední východ a Afrika se ve srovnání se třetím čtvrtletím mírně snížily na 69 milionů dolarů. Za celý fiskální rok zde došlo k poklesu o 20 procent na 323 milionů. Mezi hlavními aspekty špatných výsledků v této oblasti Novell vidí zpomalení, které logicky následovalo po investicích zákazníků spojených s rokem 2000, slabé Euro a změny v managementu a organizaci firmy.

Asijsko-pacifický region zaznamenal ve čtvrtém finančním kvartálu vzrůst tržeb o 18 procent. Za celý rok byly tržby z tohoto regionu stejné jako předtím, a to 99 milionů dolarů. Tržby z Kanady a amerického kontinentu bez USA vzrostly ve FQ3 o 33 procent na částku 23 milionů dolarů. Pro celý uplynulý fiskální rok tržby z tohoto regionu vzrostly o 13 procent na 82 milionů dolarů.

Výdaje

Provozní výdaje byly před restrukturalizací o čtyři procenta vyšší než v předchozím kvartálu a činily 213 milionů dolarů. Úspory plynoucí ze snížení počtu pracovníků byly překročeny výdaji z nové televizní kampaně zaměřené na posílení značky Novell. S připočtením jednorázového nákladu na restrukturalizaci ve výši 48 milionu dolarů dosáhly výdaje 261 milionů dolarů.

Další příjmy činily ve čtvrtém fiskálním čtvrtletí 21 milionů dolarů, neboli o 10 milionů dolarů méně než ve třetím čtvrtletí, a to především z důvodů snížení zisku z akcií.

Na finančních výkazech činily na konci čtvrtého čtvrtletí hotovost a krátkodobé investice 698 milionů dolarů, ve srovnání s 895 miliony dolarů na konci finančního roku 1999. Během uplynulého čtvrtletí firma vynaložila 17,5 milionu dolarů na zpětný odkup 1,8 milionu vlastních akcií. Během fiskálního roku 2000 firma odkoupila v rámci svých akciových programů 12,4 milionu akcií. Doba úhrady faktur se snížila na 65 dní, oproti 72 dnům na konci třetího čtvrtletí.

Obchodní výhled

Sezónnost v podnikání Novellu typicky vede k následnému poklesu tržeb za první fiskální čtvrtletí, následovanému následným navýšením tržeb během následujících čtvrtletí, přičemž čtvrté čtvrtletí je nejsilnějším v roce. Společnost očekává, že tento model bude platit i v letošním roce.

Přírůstkové výdaje v prvním čtvrtletí a celém fiskálním roce 2001 byly vyšší, než se původně předpokládalo, a to v souvislosti s rozhodnutím Novellu urychlit zavedení Content Exchange Services pro dodávání webového obsahu a jeho urychlení v předních internetových datových centrech. Pro celý rok se investice do Content Exchange Services a obdobné výdaje odhadují ve výši zhruba 65 milionů dolarů.

Content Exchange Services byly poprvé zpřístupněny na konci října v datových centrech firmy Global Crossing. Instalace zařízení byla provedena v severoamerických centrech této firmy; první evropské centrum bude zprovozněno v prosinci. Novell plánuje během prvního fiskálního čtvrtletí zprovoznění svých instalací až v šesti dalších datových centrech.

Reklama
 
 
Aktuální články:
Reklama
Program eWay-CRM je praktické CRM řešení integrované přímo do Microsoft Outlooku. Vyzkoušejte Outlook CRM i vy!
 
 
Reklama
 
© 1.PC Revue.cz - všechna práva vyhrazena
ISSN: 1213-080X
© Karel Kilián ml.
Zásady ochrany osobních údajů
Reklama